Activem el benestar
93.548.45.07
Entrades més recents

La Higiene Assistida

foto principal

La higiene personal com a  símbol de salut i de benestar,   per  un professional de l’assistència domiciliària,  quines  funcions estan enfocades en preservar i fomentar la salut i el benestar de les persones a les quals atén, ha de ser  una prioritat,  primer en un mateix, sent sempre exemple de netedat i  pulcritud.

Mediació

foto principal

La Treballadora Social, Carmen Solanes, gran amiga i experta en Serveis Socials i en mediació en conflictes de família, ens acosta un article molt clar i esquemàtic de quines poden ser les diferents situacions de canvi que poden originar conflictes dintre d’un nucli familiar i el seu entorn. I ens ajuda a qüestionar-nos si, davant de discrepàncies més o menys expressades, podem, com ella ens proposa, obrir-nos a buscar solucions, dintre de nosaltres mateixos, i fora, amb professionals com ella que han ajudat tantes famílies a resoldre satisfactòriament moltes situacions abans i durant el fragor de la contesa.

                                                                                                                                 Núria Carrillo

                                                                                                                                 Directora ABI llar

Demències i Alzheimer

foto principal

Les persones amb qualsevol tipus de demència o malaltia cognitiva mantenen certes capacitats de neuroplasticitat.

Aquestes capacitats  poden ser estimulades amb la finalitat d' una major adaptació de la persona al seu entorn, sobretot quan la malaltia està en un estadi lleu o moderat  i sempre tenint en compte de no caure en una sobrestimulació desorganitzada.