Activem el benestar
93.548.45.07

Avís legal

En virtut del que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), el present avís legal regula l'ús del servei de la pàgina web ABI LLAR SERVEIS ASSISTENCIALS SL, que l'empresa ABI LLAR SERVEIS ASSISTENCIALS SL posa en coneixement dels usuaris d'Internet, que aquesta web és de titularitat de ABI LLAR SERVEIS ASSISTENCIALS SL domicili social al C / JOAN MIRÓ, 24, 5è, 2a 08005 BARCELONA

Condicions d'ús.

L'usuari que accedeixi a la web, accepta les condicions reflectides en el present enllaç, assumint la seva responsabilitat per l'ús de la mateixa, havent d'aportar, quan envieu qualsevol formulari de la web, informació veraç i, lícita i es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que s'ofereixen, sense incórrer en activitats il·lícites, il·legals, contràries a la bona fe i a l'ordre públic, ni difondre continguts ni propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, apologia del terrorisme, contra els drets humans, ni provocar danys en els sistemes físics, lògics d'ABI LLAR SERVEIS ASSISTENCIALS SL ni introduir qualsevol tipus de virus, manipulació de missatges, etc.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts posats a disposició d'aquesta pàgina web, entenent per aquests, entre d'altres, els textos, fotografies, imatges, icones, tecnologia, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de forma correcta, de conformitat amb la legislació vigent, el present avís legal, les condicions particulars de cada servei i de més avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement , així com la moral, bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

ABI LLAR SERVEIS ASSISTENCIALS SL es reserva el dret de retirar els comentaris i aportacions que consideri puguin vulnerar la dignitat de les persones o, no apropiats per a la seva publicació, i no és ABI LLAR SERVEIS ASSISTENCIALS SL responsable de les opinions abocades pels usuaris del seu lloc web, per qualsevol mitjà pel qual se li faciliti la seva participació en la mateixa.

ABI LLAR SERVEIS ASSISTENCIALS SL, es reserva el dret a efectuar sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes sobre la seva pàgina web, així com el dret a denegar o retirar la possibilitat d'accés al seu web l'usuari que incompleixi les condicions d'ús del mateix, indicades en el present Avís Legal, exercint, si escau, les accions civils i penals que li corresponguin.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Tractament de les dades de caràcter personal

En compliment de la LO 15/1999 de Protecció de Dades, ABI LLAR SERVEIS ASSISTENCIALS S.L l'informa que les dades personals proporcionades per vostè seran introduïdes en fitxers responsabilitat d'ABI LLAR SERVEIS ASSISTENCIALS S.L. i inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat de la recollida de dades, d'acord a la seva sol·licitud, la de contestar les seves comunicacions o gestionar la seva demanda d'ocupació mitjançant correu electrònic, correu postal o telèfon.

Pot exercir els seus drets d'accés a les dades, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta dirigida a ABI LLAR SERVEIS ASSISTENCIALS S.L EDIFICI TRIANGLE, PLAÇA CATALUNYA 1..4 PL (08002) BARCELONA, adjuntant fotocòpia del seu DNI o document identificatiu substitutori.

Cal que la vostra acceptació expressament la política sobre sol·licitud i tractament de dades en qualsevol dels formularis d'aquesta web on li siguin sol·licitats, declarant així haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part d'ABI LLAR SERVEIS ASSISTENCIALS SL, en la forma i per a les finalitats indicades.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES:

L'Usuari que proporciona les dades és l'únic responsable de la veracitat i correcció dels mateixos, exonerant a ABI LLAR SERVEIS ASSISTENCIALS S.L de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir- les degudament actualitzades. Els menors d'edat no poden completar els formularis de sol·licitud de dades .

L'usuari registrat accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre.

En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer diferent de qui els facilita, l'Usuari haurà d'haver informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquesta Política de Privadesa i haver obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a ABI LLAR SERVEIS ASSISTENCIALS SL per als fins assenyalats. Igualment, el citat usuari serà l'únic i exclusiu responsable per qualsevol circumstància i / o sanció que pogués derivar-se amb ocasió o com a conseqüència de l'absència del consentiment del tercer per tractar les seves dades de caràcter personal i / o de les eventuals irregularitats en l'obtenció de tal consentiment.

Quan es sol·liciti a l'Usuari que faciliti una adreça de correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica, l'Usuari autoritza expressament a ABI LLAR SERVEIS ASSISTENCIALS SL perquè aquest mitjà sigui utilitzat com a canal de comunicació amb ell, per atendre o donar resposta a la seva sol·licitud i / o consulta.

MESURES DE SEGURETAT:

ABI LLAR SERVEIS ASSISTENCIALS S.L ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a ABI LLAR SERVEIS ASSISTENCIALS S.L.

ABI LLAR SERVEIS ASSISTENCIALS SL no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a ABI LLAR SERVEIS ASSISTENCIALS SL ; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de ABI LLAR SERVEIS ASSISTENCIALS SL

No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquesta pàgina web, així com dels elements que conté la mateixa, com per exemple, imatges, programari, textos, marques, logotips, disseny, etc., estan legalment reservats i, l'accés a la mateixa o la seva utilització, per part dels seus usuaris, no ha de considerar, de cap manera, com l'atorgament de cap llicència d'ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat correspongui. Els textos, imatges i la resta de continguts que puguin incloure en aquest lloc web són propietat exclusiva d'ABI LLAR SERVEIS ASSISTENCIALS S.L.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, ha de comptar amb el previ consentiment exprés i per escrit d'ABI LLAR SERVEIS ASSISTENCIALS S.L.

L'usuari d'aquesta pàgina web es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d'ABI LLAR SERVEIS ASSISTENCIALS SL podent visualitzar-los, imprimir-los, copiar-los i, emmagatzemar-los al ordinador o en un altre suport sempre que sigui únicament i exclusivament per al seu ús personal i privat, abstenint-se de suprimir, alterar, manipular o eludir qualsevol dispositiu de protecció o de seguretat que estigués instal·lat a la nostra web.

Ocupació de cookies

Igualment, podrà utilitzar cookies per personalitzar, facilitant la navegació de l'usuari a la seva pàgina web. Les cookies s'associen únicament a usuaris anònims i, un ordinador en concret i, no proporcionen referències que permetin personalitzar dades del mateix, podent configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació dels mateixos, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'usuari d' poder accedir a les diferents zones de la web.

Legislació aplicable i tribunals competents

El present Avis Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola.

ABI LLAR SERVEIS ASSISTENCIALS SL i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de BARCELONA, per a qualsevol controvèrsia, litigi o discrepància que pogués sorgir o accions derivades de la prestació del servei d'aquest lloc web i dels seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment dels termes aquí establerts.