Activem el benestar
93.548.45.07

Treballa amb nosaltres

Dades personals
Dades laborals
Disponibilitat

Disponibilitat horària. Indicar mati (de 8h a 15h), Tarda de (15h a 21h)

Experiència

Indicar de l'1 al 10, sent l’ 1 gens de coneixements, i 10 molts coneixements

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Mobilitat
Currículum vitae