Activem el benestar
93.548.45.07
1 resultats per a Gestionar les emocions

Mediació

foto principal

La Treballadora Social, Carmen Solanes, gran amiga i experta en Serveis Socials i en mediació en conflictes de família, ens acosta un article molt clar i esquemàtic de quines poden ser les diferents situacions de canvi que poden originar conflictes dintre d’un nucli familiar i el seu entorn. I ens ajuda a qüestionar-nos si, davant de discrepàncies més o menys expressades, podem, com ella ens proposa, obrir-nos a buscar solucions, dintre de nosaltres mateixos, i fora, amb professionals com ella que han ajudat tantes famílies a resoldre satisfactòriament moltes situacions abans i durant el fragor de la contesa.

                                                                                                                                 Núria Carrillo

                                                                                                                                 Directora ABI llar